PowerShell : vSphere MTU Size Yapılandırması

Bazı vSphere bileşenleri, 1500 bayt normal boyuttan daha büyük bir network frame size (MTU) kullanmaktan yararlanabilir. vMotion, Storage: NFS, iSCSI ve VSAN, frame size’ını artırarak performans kazandıracak örneklerdir. Çoğu durumda, MTU’yu 9000 olan bir jumbo frame size’a göre yapılandırırsınız.

MTU boyutunu altyapınız boyunca yapılandırmak, ağ akış zincirinin tamamını yapılandırdığınızdan emin olmanız gerektiğinden bir hayli sıkıcı olabilir. ESXi host yapılandırması için Host Profile kullanmıyorsanız, ilgili vSwitch’leri (standart ve / veya distributed) ve daha büyük MTU’ya ihtiyaç duyan VMKernel PortGroup’larını yapılandırdığınızdan emin olmalısınız. Bunları unutursanız sonrasında sorun yaşıyabilirsiniz.

MTU size’ını yapılandırmak Standart vSwitchler, vMotion ve diğer yapılar için birçok standart vSwitch’i olan birkaç ESXi host’ta yapılandırma zorunda kalmak, tekrarlayan bir iştir ve biraz zaman alabilir. Bizler zaman alan her şeyi otomatikleştirmeye çalışmasaydık, yaptığımız işin bir profesyonelliği kalmazdı 🙂 Bu nedenle, MTU boyutunu yapılandırmanıza yardımcı olabilecek bazı PowerShell komutlarına göz atalım.

Standart vSwitch

Standart bir vSwitch’in MTU boyutunu bu küçük snippet ile yapılandırabilirsiniz:

$vswitch = Get-VirtualSwitch -Name vSwitch0 -VMHost (Get-VMHost -Name esxi01.homelab.local)
Set-VirtualSwitch $vswitch -Mtu 9000

İlk satır, esxi01.homelab.local ESXi host’taki vSwitch0 nesnesini alır. İkinci satır, MTU boyutunu yapılandırmak için bu vSwitch nesnesini kullanır.

Distributed vSwitch

VDS, PowerCLI çerçevesinde VDS modülünü kullanmamız dışında, standart vSwitch ile aynı şekilde yapılandırılabilir:

Import-Module VMware.VimAutomation.Vds
$vswitch = Get-VDSwitch -Name dvSwitch
Set-VDSwitch $vswitch -Mtu 9000

Burada ilk satır, ikinci satırın çalıştırılmasından önce ihtiyaç duyduğumuz VDS modülünü alır. İkinci satır, dvSwitch adlı Distributed vSwitch nesnesini alır ve üçüncü satır, VDS üzerindeki MTU boyutunu yapılandırmak için bu nesneyi kullanır.

VMKernel PortGroups

Son olarak, Storage, vMotion için jumbo frame gerektiren başka bir şey için kullanacağınız VMKernel PortGroup:

$vmkernel = Get-VMHostNetworkAdapter -Name vmk0 -VMHost (Get-VMHost -Name esxi01.homelab.local)
Set-VMHostNetworkAdapter -VirtualNic $vmkernel -Mtu 9000

Burada ilk satır vmk0 adlı ve esxi01.homelab.local ESXi ana bilgisayarında bulunan VMKernel portunu arar. İkinci satır vmkernel portgroup nesnesini alır ve üzerinde MTU’yu 9000’e ayarlar.

GitHub sayfamda PowerShell komutlarını bulabilirsiniz.

Umarım bu yazı sizin için bilgilendirici olmuştur. Yazıyla ilgili bir sorunuz, görüşünüz veya isteğiniz varsa alt kısımda bulunan yorumlardan veya mail adresimden iletişime geçebilirsiniz. Bu yazının başkaları içinde bilgilendirici olduğunu düşünüyorsanız sosyal olun ve sosyal medyada paylaşın! Okuduğunuz için teşekkürler !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *