Memory, CPU ve Disk Shares

Memory, CPU ve disk shares değerlerinden bahsetmeden önce shares nedir bundan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Shares dediğimiz olay virtual machine’nin veya resource pool’un önemini belirtir. Örnek verecek olursak bir VM başka bir VM’in iki – üç katı akdar paylaşıma sahipse bu iki VM kaynaklar için rekabete girerken, bu kaynakları hangi VM’in daha öncelikli kullanacağına shares bölümü karar verir.

Aşağıdaki resimde Shares bölümünü görebilirsiniz:

VM - CPU Shares
VM – CPU Shares

Resimdende görebildiğiniz üzere Shared değerleri Low, Normal, High ve Custom değerlerini almaktadır. Custom seçeneğinde siz kendiniz çeşitli oranlar verirken diğer seçeneklerde hazır oranlar bulunmaktadır. Burada önemli olan VM’lerin, shares değerlerini yükseltmelisiniz. Artık hypervisor hangi VM’e öncelik vereceğini belirleyecektir. Bir VM oluşturulduğunda default olarak varsayılan değer 1000’dir. VM’ler oluşturulduğunda eşit haklara sahip olurlar.

Bu kısımın dikkatli bir şekilde bilinmesi gerekiyor :  Ayarladığımız shares değerleri hypervisor katmanında herhangi bir kaynak sorunu olduğu zaman devreye giren bir sistemdir. Bunun dışında hypervisor katmanında herhangi bir kaynak sorunu olmadığı zaman shared değerlerinin VM’in performansını arttıracak bir etkiye sahip değildir

Eğer ortamda DRS açık ise ESXi host üzerinde fazla kaynak harcayan VM’ler başka bir ESXi host’a migrate edilirler. Bu durumda shared değerlerinin ayarlanmasının pek bir mantığı olmayacaktır. Eğerki bağımsız bir ESXi hostunuz var ise veya DRS kapalı iste kullanmanızın büyük ölçüde faydası olacaktır.

Umarım bu yazı sizin için bilgilendirici olmuştur. Yazıyla ilgili bir sorunuz, görüşünüz veya isteğiniz varsa alt kısımda bulunan yorumlardan veya mail adresimden iletişime geçebilirsiniz. Bu yazının başkaları içinde bilgilendirici olduğunu düşünüyorsanız sosyal olun ve sosyal medyada paylaşın! Okuduğunuz için teşekkürler !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.