Etiket: VMware vRealize Orchestrator VM Pingleme

Ümit Demirtaş

Created with Sketch.
VMware-vRealize-Orchestrator-Javascript

VMware vRealize Orchestrator VM Pingleme

Merhabalar bu yazımda, VMware vRealize Orchestrator – vRO – içerisinde bir action oluşturarak VM’in Ping durumunu geri döndürecek bir javascript kodundan bahsedeceğim. Bu action vRA/vRO 6.x/7.x sürümlerinde çalışmaktadır. Action’la birlikte mevcut bir VM’i pingleyerek; hazır olduğunu, IP adresini aldığını ve bu durumlara bağlı olarak çeşitli işlemlerde bulunabiliriz. Action input olarak VM’in adını(string) ve VM’in domain’ini(string) …